آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب...
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
دستورالعمل تعيين محدوده مراقبتي محکومان تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي
۰۲/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي دفاتر و کانون خدمات الکترونيک قضايي
۳۱/۰۵/۱۴۰۱
بخشنامه در خصوص اجراي برنامه مديريت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهيزات
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
دستورالعمل سفرهاي خارجي کارکنان قوه قضائيه و دعوت از مقامات و هيأت‌هاي خارجي
۲۳/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونيکي امور ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشکي قانوني
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت فرا رسيدن اعياد رجبيه و ماه شعبان
۳۰/۱۱/۱۴۰۰
دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي
۱۶/۱۱/۱۴۰۰
دستورالعمل ساماندهي حل و فصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري
۱۶/۱۱/۱۴۰۰
بخشنامه معاون اول قوه قضاييه درخصوص قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
۰۷/۱۱/۱۴۰۰
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
۰۳/۱۱/۱۴۰۰