آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: اثر ابطال مصوبه ابطال شده در رأی شماره ۵۵۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۸...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۲...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ۱ـ ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۱ـ۴ از بند ۱ مسکونی مندرج در ماده ۱۸ و...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: سوابق خدمت برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۱۶ (کد ۳۱۱۰ـ ۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۲/۱۱/۱۳۹۷ شورای...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۰۸۹ الی ۱۰۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰...
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۴) آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای...
۲۵/۱۰/۱۳۹۹