آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسه ۷۷۰ کمیسیون موارد خاص دانشگاه...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده۲۱۹ قانون مالیات‌های...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۲۴۱ و ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲، ۳، ۴ و ۷ از مصوبه شماره...
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
اساسنامه فدراسیون¬های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیست و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبی) به مدت سه ماه از اول خرداد تا پایان مرداد...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش سایر خدمات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش صنعت
۲۷/۰۴/۱۴۰۰