آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رییس و عضو...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جریمه عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه‌های ارتباطات...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و انزلی
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن بازارچه مشترک مرزی پسابندر در فهرست بازارچه‌های فعال
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به استثنای شهرداری...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فهرست شاخص‌های اجرایی
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبات چهلمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن علی گلشنی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فهرج استان کرمان
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای انجیره دهستان دراک بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس به شهر شیراز
۰۴/۰۶/۱۳۹۹