آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه¬آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص کلیه دستگاه‌های مقرر در سند راهبردی توسعه گردشگری اجرای اقدامات
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم‌مصرف
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ساماندهی واحدهای آموزش عالی
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ماده واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای رحمت اله صادقیان، به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح بند (۴) الحاقی به تصمیم نامه شماره ۱۰۶۹۱/۹۲/م/ت۴۹۰۳۶ن مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان‌بخشی و راهبری آن
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی وقف و امور خیریه
۲۵/۰۵/۱۳۹۹