آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق یک بند جدید به ماده ۴ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه۷۳۹...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
تجدید انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۷ الی ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات...
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هادی حق شناس به عنوان استاندار گلستان
۲۸/۰۳/۱۳۹۸