آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی...
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصویب نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده(۳) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت‌حیدریه
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده «۴» و بندهای...
۱۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح...
۱۸/۰۱/۱۳۹۸
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ممسنی استان فارس
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۸/۱۲/۱۳۹۷