آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)
۲۵/۰۵/۱۳۹۷
الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود...
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق
۰۴/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
آیین رسیدگی به شکایت در کشتی
۲۱/۰۵/۱۳۹۴
آیین‌نامه بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار
۱۴/۱۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی درکارگاه ها
۱۳/۰۹/۱۳۹۱
آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی
۲۸/۰۶/۱۳۹۱
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
۲۸/۰۲/۱۳۹۱
ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها
۲۸/۰۲/۱۳۹۱