آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیفهای ۲، ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اراک
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۹۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست¬گذاری...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴)...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی،...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید روح‌اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (۴) تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷
۲۷/۰۵/۱۳۹۸