آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحیه روزنامه رسمی کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶
اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب...
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۱۷/۰۸/۱۳۹۶