Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
آخرین قوانین و مقررات
 
 
تا تاریخ
از تاریخ جستجو:
اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱/۴/۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۲۱/۰۶/۱۳۹۶

اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاریخ انتشار:
۱۶/۰۶/۱۳۹۶

اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۱۲/۰۶/۱۳۹۶

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران
تاریخ انتشار:
۰۴/۰۶/۱۳۹۶

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران
تاریخ انتشار:
۰۴/۰۶/۱۳۹۶

اصلاح جدول و تبصره‌های جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن
تاریخ انتشار:
۰۴/۰۶/۱۳۹۶

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
تاریخ انتشار:
۱۷/۰۵/۱۳۹۶

حذف تبصره بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۳۱/۰۴/۱۳۹۶

الحاق متن به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۲۵/۰۴/۱۳۹۶

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
تاریخ انتشار:
۲۵/۰۴/۱۳۹۶

الحاق بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
تاریخ انتشار:
۲۱/۰۴/۱۳۹۶

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰
تاریخ انتشار:
۲۰/۰۴/۱۳۹۶

اصلاح جزء (۳) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۱۸/۰۳/۱۳۹۶

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۱۸/۰۳/۱۳۹۶

الحاق جزء (ط) به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۰۴/۰۳/۱۳۹۶