آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفههای فروش خدمات اطلاع رسانی، نقشهها و نشریات آماری مرکز آمار ایران
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
آیین‌نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها (موضوع تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) قانون...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۷
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون وقوع سیل در کشور
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر سردرود
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی تهران
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی اراضی آبشار۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زرند
۰۵/۰۵/۱۳۹۸