آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
اساسنامه مؤسسه عمومی غیردولتی بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (یادمان هفتم تیر)
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
۳۰/۰۳/۱۳۹۴
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی
۰۱/۰۲/۱۳۹۴