Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
آخرین قوانین و مقررات
 
 
تا تاریخ
از تاریخ جستجو:
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق...
تاریخ انتشار:
۱۴/۰۶/۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با...
تاریخ انتشار:
۱۴/۰۶/۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در...
تاریخ انتشار:
۱۴/۰۶/۱۳۹۶

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به...
تاریخ انتشار:
۲۴/۰۳/۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین...
تاریخ انتشار:
۱۸/۱۱/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ انتشار:
۱۸/۱۱/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل...
تاریخ انتشار:
۰۲/۱۱/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون...
تاریخ انتشار:
۱۶/۰۸/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء...
تاریخ انتشار:
۱۶/۰۸/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع...
تاریخ انتشار:
۱۶/۰۸/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت...
تاریخ انتشار:
۱۶/۰۸/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد...
تاریخ انتشار:
۲۳/۰۴/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم...
تاریخ انتشار:
۰۶/۰۴/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به...
تاریخ انتشار:
۰۶/۰۴/۱۳۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها
تاریخ انتشار:
۲۵/۱۲/۱۳۹۴