آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
قانون حفاظت از خاک
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات...
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
۱۴/۱۲/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۰۱/۱۱/۱۳۹۷