آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی...
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم...
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات موردنیاز طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۲۶/۰۱/۱۳۹۸