آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل...
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نیروگاه‌های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰)
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوانرئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محصولات ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالای ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان¬های مناطق آزاد...
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین‌شده در قانون امور گمرکی
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمدرضا جلیلیان، علیرضا محفوظی و ابوالقاسم مرادی به عنوان اعضای هیأت...
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص معرفی استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته به...
۲۷/۰۴/۱۳۹۷