آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل...
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدبه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص انتخاب اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، انزلی، کیش
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدجواد فدایی فتح‌آبادی به عنوان استاندار کرمان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدسعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فتح‌الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بخش حرا در تابعیت شهرستان قشم استان هرمزگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین صندوق‌های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بخش مهرگان در تابعیت شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان‌شرقی
۲۷/۰۸/۱۳۹۷