آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی...
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان «ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان «آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های...
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در مورد الحاق فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به فهرست تصویب‌نامه...
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب‌دیدگان حوادث غیر مترقبه
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون...
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم...
۲۲/۰۲/۱۳۹۷