آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص انجام مذاکره، پیش‌امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری...
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط‌مشی‌گذاری در...
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشتصد و پنجاه میلیارد (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مدیریت خشکسالی و احیای...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث آزادراه قزوین ـ رشت
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷