آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۰۱/۰۴/۱۳۹۵
اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۵
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون جرم سیاسی
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۱۳/۰۳/۱۳۹۵