آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۱۸/۱۰/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
۲۹/۰۸/۱۳۹۵
اصلاحیه قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۲/۰۸/۱۳۹۵
اصلاحیه قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)...
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۱۹/۰۷/۱۳۹۵
قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۰۸/۰۷/۱۳۹۵