مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۷
۱۵/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۶
۱۲/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۵
۰۱/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۴
۲۹/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۳
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۲
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۱
۱۸/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه۱۰
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۹
۰۳/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۸
۰۲/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۷
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶
۳۱/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵
۲۹/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳
۲۶/۰۳/۱۳۹۹