آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس،...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ماکو
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای...
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی و بند(پ) ماده۱۰۶ و ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه
۱۳/۰۸/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۳/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال
۱۳/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سالهای...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷