آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دفاع ‌مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان‌ها
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه «اداره، حفظ، نگهداری و بهره‌برداری یادمان‌های عمومی شهدای گمنام دفاع ‌مقدس کشور»
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه حفظ، نگهداری و ثبت آثار ملّی دفاع ‌مقدس و ‌تملک اراضی، اماکن و آثار فیزیکی مرتبط
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره۱۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۱ـ۲۲/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر نرماشیر
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص پروژه احداث راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عنایت‌اله رحیمی به عنوان استاندار فارس
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
الحاق جزء(۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
آیین‏نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۱۴ـ۱۳ـ۱۲ـ ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه استخدامی...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷