آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۱) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین...
۲۶/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه بانکداری دولتی
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۷/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
۱۶/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
۱۳/۰۴/۱۳۹۲
آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها موضوع تبصره یک ماده...
۰۶/۰۴/۱۳۹۲
آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور
۲۲/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد...
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۸/۰۳/۱۳۹۲