آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۶/۰۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۶/۰۲/۱۳۹۴
انتقال شرکتهای ذکرشده به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های...
۱۰/۰۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی...
۰۱/۰۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای...
۱۱/۰۱/۱۳۹۴
الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۰/۱۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۷/۱۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳/۱۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی
۰۶/۱۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی...
۲۳/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳