مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۳
۲۷/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۲
۰۹/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شوای اسلامی جلسه ۳۱
۰۸/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۰
۰۶/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۹
۰۲/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۸
۰۱/۰۷/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۷
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۶
۲۶/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۵
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۴
۲۴/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۳
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۲
۱۶/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۱
۲۹/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۰
۲۶/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۹
۲۲/۰۵/۱۳۹۹