آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۵/۰۹/۱۳۹۷
قانون تفسیر بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۰۳/۰۷/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
۰۴/۰۵/۱۳۹۷