آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان
۱۰/۰۹/۱۳۹۴
آیین‏نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
۱۰/۰۹/۱۳۹۴
آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خریدخدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۰۵/۰۹/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۳۰/۰۸/۱۳۹۴
الحاق ماده (۸) به آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی و اصلاح شماره مواد (۸)...
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
الحاقیه به تبصره‌های مواد ۷ و ۱۲ از آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع...
۱۵/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
۰۴/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام...
۰۱/۰۷/۱۳۹۴