آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون تسری ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۱۰/۰۵/۱۳۹۴
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
اصلاحیه
۰۴/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۳