آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۸) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
۰۸/۱۲/۱۳۹۵
آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان
۲۴/۱۱/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل...
۱۰/۱۱/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
الحاق تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع...
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و...
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
تمدید اعتبار آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی...
۰۳/۰۹/۱۳۹۵
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن...
۲۹/۰۸/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال۱۳۹۵
۲۹/۰۸/۱۳۹۵
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۶/۰۸/۱۳۹۵
الحاق بند (ک) به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵