آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری رشته‌های پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرستان‌های...
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳
۱۱/۰۳/۱۳۹۳
واگذاری مسئولیت پیگیری امور شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها و شهرستان‌ها به شورای فرهنگ عمومی
۱۱/۰۳/۱۳۹۳
اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر
۲۸/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه قم
۲۱/۰۱/۱۳۹۳