آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
ابلاغ مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی...
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸