آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی...
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی
۰۱/۱۰/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)
۰۹/۰۸/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷