آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه...
۲۶/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه سنجش کتبی داوطلبان آزمون مرکز وکلاء ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحیه موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
۰۸/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
۱۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضاییه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
۱۶/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
بخشنامه قیمت دیه کامله در ما ههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
۲۳/۱۱/۱۳۹۹
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
۱۶/۱۱/۱۳۹۹