آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹
۱۷/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹
۱۷/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب...
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت حق عضویت سال‌های ۱۳۹۷(۲۰۱۸) و ۱۳۹۸(۲۰۱۹) کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک(IEC)
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۴۶۳۳۸/ت۵۵۵۲۱هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص استمهال یا بخشودگی کامل اجاره¬بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی به...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص محاسبه و پرداخت اسناد ارسالی جابجایی پزشکان درمانی و اعضای هیأت‌علمی تمام وقت جغرافیایی...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص محاسبه و پرداخت تعرفه پزشکان و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۵/۰۱/۱۳۹۹