آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان‏ ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان سیستان و بلوچستان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
نظام رتبه¬بندی معلمان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبه طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبه یکسان‌سازی عناوین و محتوای برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد...
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبات وزارت کشورپیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری سی و یک (۳۱) شرکت آب و فاضلاب روستایی
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص اضافه شدن وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
آیین¬نامه نحوه ثبت بین¬المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸