آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
۳۰/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات...
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
۲۲/۰۳/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر...
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین
۰۲/۰۲/۱۳۹۸