آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای...
۲۰/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی
۲۰/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح تبصره ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
۰۴/۰۶/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها
۱۰/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات
۳۱/۰۱/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی
۲۹/۰۱/۱۳۹۱