آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایرانشهر
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شیروان
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور آیت‌الله وحید بهبهانی با رویکرد احیاء بافت...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع با طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضرورت تدوین سند ملی تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اقدامات اجرای در محدوده پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع)...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاحیه قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه¬های استخراج رمزارز (ماینر)
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
الحاق تبصره به ماده (۱) اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مربوط به قوانین مرتبط با کدهای شوراها و شهرداریها، سلامت، احزاب سیاسی،...
۱۹/۰۴/۱۳۹۹