آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۴) آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای...
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
۲۵/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص معافیت مرکز ملی‌یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه‌ موضوع ردیف‌های (۵۸) تا (۶۰) جدول...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص کاهش ارقام مندرج در جدول شماره(۲) تصویب¬نامه شماره۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص الحاق بند(۱۰) به ماده(۳) اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پاوه استان کرمانشاه
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی کارخانه¬ها و تعمیرگاه¬های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور
۲۳/۱۰/۱۳۹۹