آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره‌های ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ ، ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰هـ ، ۱۷۱۰۱۷/ت۴۸۱۶۶هـ ، ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ ،...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح در ماده (۳) آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده(۴) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه¬گذاری تعاون
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۴۱ و ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷...
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت...
۰۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت...
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۴۹ الی ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۹۴ و ۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹