آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهای تبصره (۲) بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۹۸۵/۵۷۵۵۵هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده ۱۵ اصلاحی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
۰۳/۰۲/۱۳۹۹