آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
مصوبات جلسه پانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت¬نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون¬های سازمان سنجش آموزش...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای انسولین های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع الاثر) و گلولیزین
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
قانون الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
۲۸/۰۸/۱۳۹۹