راهنمای درخواست نسخه کاغذی

برای درخواست ارسال پستی نسخه کاغذی آگهی، وارد بخش کاربری خود در سایت روزنامه رسمی کشور شوید.

پس از ورود به حساب کاربری، صفحه زیر نمایش می‌یابد.

گزینه درخواست نسخه کاغذی را انتخاب نمایید. تا صفحه زیر برای تکمیل اطلاعات نمایش یابد. پس از تکمیل اطلاعات بر روی دکمه مشاهده فاکتور کلیک نموده و نسبت به پرداخت هزینه محاسبه شده اقدام نمایید.

• از صحت شماره روزنامه و شماره صفحه و نوع آگهی درخواستی خود اطمینان حاصل نمایید. در صورت ورود اطلاعات اشتباه هزینه پرداختی عودت نمی‌گردد.