انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها

ردیف موضوع قراردادها واحد متقاضی شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد شماره رهگیری ثبت در سامانه قراردادها
1 چاپ و نشر کتاب جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه روزنامه رسمی کشور هزینه چاپ ۱۰۰۰ نسخه کتاب مزبور تعهد ناشر بوده که در چهار مرحله منتشر و ۱۰٪ از چاپ در هر مرحله بعنوان سهم صاحب اثر تحویل ایشان خواهد شد -
2 چاپ و نشر کتب مجموعه قوانین تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک در ۳ جلد سازمان ثبت اسناد و املاک روزنامه رسمی کشور ۲۰٪ از شمارگان کتاب منتشر شده -
3 چاپ و نشر کتاب دادخواستهای اسناد تجاری و ورشکستگی در ۵۰۰ جلد تیراژ دادگستری زنجان روزنامه رسمی کشور ۵۰ نسخه از تیراژهای چاپ شده به صاحب اثر تحویل شد -
4 قرارداد همکاری شرکت ملی پست شرکت ملی پست روزنامه رسمی کشور براساس صورتحساب ارسالی از شرکت پست پرداخت صورت می‌گیرد. -

*قراردادهای فوق‌الذکر به دلیل پایین‌تر بودن مبلغ از سقف ۶۵ میلیون تومان در سامانه پایگاه قراردادها درج نمی‌شوند و نیز کدرهگیری ندارند.