گروه
جستجو در
فروشگاه

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعینوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۶۰۰,۰۰۰

قانون مجازات اسلامی (جیبی)

 

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398

قانون مجازات اسلامی (جیبی)
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397 (دو جلدی)چاپ اول : بهار 1398
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397
 ریال  ۲,۷۰۰,۰۰۰
چاپ اول          سال 1398
مجموعه قوانین و مقررات شهر ، شهرداری و شوراهای اسلامی
 ریال  ۶۵۰,۰۰۰
 ریال  ۳۶۰,۰۰۰
 ریال  ۶۳۰,۰۰۰
قانون صدور چک مصوب 1355 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چاپ اول
بهار 1399
قانون صدور چک مصوب 1355 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰