گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون مجازات اسلامی

نوبت : چاپ اول، بهار 1392
قانون مجازات اسلامی
 ریال  ۴۸,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4/12/92)
قانون آیین دادرسی کیفری
 ریال  ۴۵,۰۰۰
قانون حمایت خانوادهنوبت : چاپ اول بهار 1392
قانون حمایت خانواده
 ریال  ۱۰,۰۰۰
قوانین و مقررات کار _ آیین دادرسی کار

چاپ اول:پاییز 1392
آیین دادرسی کار
 ریال  ۱۰,۰۰۰
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نوبت : چاپ اول، تابستان 1392
 آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری
 ریال  ۲۰,۰۰۰
قانون نظارت بر رفتار قضات

در سال1392به چاپ رسیده است.
قانون نظارت بر رفتار قضات
 ریال  ۲۰,۰۰۰
قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در زمستان 1392 تصویب و به چاپ رسیده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92
 ریال  ۲۰,۰۰۰
قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 10/8/1394

سال 1394
قانون شوراهای حل اختلاف
 ریال  ۲۵,۰۰۰
مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی

و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به انضمام:

مواد قانونی مرتبط یا منسوخ

آراء وحدت رویه دیوان...
قانون آیین دادرسی کیفری
 ریال  ۷۰,۰۰۰

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نقل از شماره20490-21/4/1394
شماره 123

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 ریال  ۲۰,۰۰۰
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند 15
 آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
 ریال  ۲,۵۰۰
مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور  حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال 1387-1362 که به دست توانای  آقایان غلامرضا شهری و امیر حسین آبادی تهیه و تنظیم گردیده است.
مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور  حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی
 ریال  ۸۰,۰۰۰
اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام )
اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
 ریال  ۵,۰۰۰
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی جلد اول (آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1392-1362)
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی جلد اول
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
لوح فشرده مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی با امکان جستجوی پیشرفته الفبایی ، موضوعی ، در عنوان ، در متن و با قابلیت نمایش به صورت PDF و ذخیره سازی در واحد انفورماتیک شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور...
لوح فشرده مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل :ایثارگران جنگ

وضع حقوقی و قوانین خدمات

آیین نامه ها

چاپ اول _ سال 1392
قانون خدمات رسانی به ایثارگران
 ریال  ۱۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی مدنیبا آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام :قوانین، آیین نامه ها ، آراء وحدت...
قانون آیین دادرسی مدنی
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
قانون دیوان عدالت اداری درسال 1385 به چاپ رسیده است .
قانون دیوان عدالت اداری
 ریال  ۵,۰۰۰
نظارت انتظامی در نظام قضائی: آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در زمینه تخلفات کیفری قضات که این کتاب مشتمل بر آرای دادگاههای عالی انتظامی قضات در موارد تخلفات حقوقی، مدنی خاص، اداری قضات و ... می‌باشد. و...
نظارت انتظامی در نظام قضائی: آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در زمینه تخلفات کیفری قضات
 ریال  ۲۵,۰۰۰