گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگیچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگی
۶۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت شرکتها، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاریچاپ اول: بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت شرکتها، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبه انضمام :آیین نامه های مربوطهبخش (16) برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
    قانون حمایت خانوادهدر پرتو نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبه همراه :    - مواد قانونی مرتبط آراء - وحدت رویه دیوان عالی...
قانون حمایت خانواده در پرتو نظریه های مشورتی (جیبی)
۱۶۵,۰۰۰  ریال 
قانون حمایت خانواده   (مصوب 1391/12/1)و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهچاپ دوم : ویرایش اولبه انضمام :...
قانون حمایت خانواده
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین معادنچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین معادن
۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون اراضی مستحدث و ساحلی

چاپ اول : بهار 1397
قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۷۰,۰۰۰  ریال