گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


 چاپ اول : بهار 1397


 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۱۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی


نوبت چاپ : چاپ دوم ، بهار 1397
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون اجرای احکام  مدنی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اجرای احکام  مدنی
۷۰,۰۰۰  ریال 

قانون روابط  موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356

چاپ اول : بهار 1397

قانون روابط  موجر و مستاجر
۸۰,۰۰۰  ریال 

قانون تملک آپارتمانها

مصوب 16/12/1393

با الحاقات و اصلاحات بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون تملک آپارتمانها
۷۰,۰۰۰  ریال 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیهاز شهریور ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1396

چاپ اول...
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395یک دوره سه جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395
۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰  ریال 
آشنایی با مقررات  دیوان عدالت اداریگردآورنده : محمد عرفانچاپ اول : تیر ماه 1396آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری
۲۵۰,۰۰۰  ریال