گروه
جستجو در
فروشگاه
۴۹۰,۰۰۰  ریال 
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
۲۷,۰۰۰  ریال 
قانون نظام صنفی کشور و قانون اصلاح نظام صنفی کشورموضوع : اصناف - قوانین و مقرراتچاپ اول: پاییز 1393شابک: 6-90-8660-964-978
قانون نظام صنفی کشور و قانون اصلاح نظام صنفی کشور
۲۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی:

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392

چاپ اول : تابستان 1393

گردآورنده : محمد خرازی...
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی
۲۵۰,۰۰۰  ریال 

    مجموعه قوانین ومقررات سال 1391شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1391 به تصویب رسیده است


مجموعه قوانین  سال 1391
۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین ومقررات سال 1389 شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1389 به تصویب رسیده استچاپ اول:1390
مجموعه قوانین سال 1389
۳۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین ومقررات سال 1382شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1382 به تصویب رسیده است .

چاپ اول :1383
مجموعه قوانین  سال 1382
۴۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰  ریال 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل :ایثارگران جنگوضع حقوقی و قوانین خدماتآیین نامه هاچاپ...
قانون خدمات رسانی به ایثارگران
۱۰,۰۰۰  ریال