آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۱) ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۳/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص الحاق شرکت مادر تخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به فهرست سازمان‌هاي...
۱۳/۰۵/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۳/۰۵/۱۴۰۱
قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
۱۳/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد جهت درج در ضميمه تقويم رسمي کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اجراي طرح مردمي‌سازي و...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اجلاس وزراي محيط¬زيست کشورهاي همسايه و مسلمان با موضوع اصلي اقدام مشترک براي...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرهاي تهران، کرج، اصفهان، تبريز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهاي آلوده...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اجراي بند (ي) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي عيسي فرهادي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ساماندهي بازار مسکن و اجاره بها
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح بند (ث) تصويب‌نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴
۱۲/۰۵/۱۴۰۱