آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های شماره ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۹ و...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره (۹ـ۱) دفترچه عوارض...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه بهای خدمات بلیط نمایش از دفترچه بهای خدمات...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره۶ بند۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶،...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بهای خدمات آماده‌سازی از تعرفه بهای خدمات...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ۱۷/۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه اصل تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین مباشر و ساز و کارهای...
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص طرح خرید، ذخیره‌سازی و...
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
۰۸/۰۹/۱۴۰۰