قابل توجه مراجعین محترم
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارسال جدیدترین اطلاعات روزنامه رسمی به متقاضیان، اقدام به راه اندازی سامانه ارسال ایمیل/ پیام کوتاه نموده است که لازمه استفاده از خدمات مذکور، عضویت متقاضیان در سایت روزنامه رسمی و شارژ حساب کاربری می باشد. لذا از متقاضیان درخواست می گردد که جهت عضویت در سایت به بخش ثبت نام مراجعه نموده و فرم عضویت را تکمیل و پس از ورود به صفحه شخصی خود، در بخش خدمات الکترونیکی خدمات درخواستی موردنیاز را انتخاب و اقدام به شارژ حساب نمایند.
راهنمای ثبت نام 
راهنمای خدمات الکترونیکی و شارژ حساب
خدمات پيامک روزنامه رسمي
اطلاع رسانی جدیدترین محصولات و انتشارات روزنامه رسمی از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی عناوین قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی ثبت اشتراک مشترکین - آنلاین از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی ثبت اشتراک مشترکین - فیش - پرداخت اولیه از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی ثبت اشتراک مشترکین - فیش - تایید نهایی از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی مشترکین - اخطار انقضا از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی تمدید اشتراک - آنلاین از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی تمدید اشتراک - فیش - پرداخت اولیه از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی تمدید اشتراک - فیش - تایید نهایی از طریق پیام کوتاه
ارسال آگهی های قانونی منتشره در روزنامه رسمی از طریق پیامک
ارسال بازیابی کلمه عبور از طریق پیامک
خدمات ايميل روزنامه رسمي
اطلاع رسانی جدیدترین محصولات و انتشارات روزنامه رسمی از طریق ایمیل
ارسال قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق ایمیل
ارسال آگهی های قانونی منتشره در روزنامه رسمی (روزنامه تهران) از طریق ایمیل
ارسال آگهی های قانونی منتشره در روزنامه رسمی (روزنامه شهرستان) از طریق ایمیل
ارسال مشروح مذاکرات مجلس منتشره در روزنامه رسمی از طریق ایمیل
ارسال نشریه قوانین از طریق ایمیل
ارسال آگهی های مالکیت صنعتی- ادبی و هنری از طریق ایمیل
ارسال آگهی های معاملاتی و سایر آگهی های قانونی منتشره در روزنامه رسمی (دعوت، مزایده، مناقصه و آگهی های متفرقه) از طریق ایمیل
لازم به ذکر است که کاربران جهت استفاده از خدمات مذکور باید حداقل موجودی موردنیاز را داشته باشند که به عنوان مثال میزان موجودی موردنیاز جهت آگاهی از قوانین و مقرارت منتشره در روزنامه رسمی به شرح ذیل می باشد.

نوع خدمت: اطلاع رسانی عناوین قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق پیام کوتاه
مبلغ ارسال هر پیامک : 10900 ریال
نوع خدمت : ارسال قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق ایمیل
مبلغ ارسال هر ایمیل : 10900 ریال
در حال حاضر هزینه ارسال خدمات الکترونیکی مورد تقاضای کاربران متقاضی به شرح ذیل میباشد:
هزینه خدمات الکترونیکی