آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسداله عباسی به عنوان استاندار گیلان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا قاسمی¬فرزاد به عنوان استاندار همدان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی¬محمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای یعقوبعلی نظری به عنوان استاندار خراسان رضوی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای زین¬العابدین رضوی خرم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار آذربایجان غربی
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح انتهای بند (۴) تصویب‌نامه‌های موضوع سندهای ارتقای بهره‌وری بخش حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۷) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن منصوری به عنوان استاندار تهران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی صالح‌آبادی به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ‌۱۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷ـ۷ و ۷ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض...
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فرهاد زیویار به عنوان استاندار لرستان
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدهادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۱۲/۰۷/۱۴۰۰