آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت...
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه...
۲۶/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه سنجش کتبی داوطلبان آزمون مرکز وکلاء ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحیه موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
۰۸/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
۱۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۰۲/۰۳/۱۴۰۰