آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
۱۰/۰۹/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
۰۶/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
۲۴/۰۲/۱۳۹۴
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
۱۱/۰۱/۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور
۱۱/۱۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
۳۰/۱۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
۰۸/۱۱/۱۳۹۳
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۲۲/۰۶/۱۳۹۳
آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
۱۱/۰۶/۱۳۹۳
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ـ ۹/۴/۱۳۹۳ به دادگستری استانها
۱۲/۰۴/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳
۰۳/۰۲/۱۳۹۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
۲۱/۰۱/۱۳۹۳