آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۵۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه کارمندانی...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ دعاوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و اطلاق ماده ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰/۲۰/۹۷۲ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ اداره...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶/۵ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی...
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷...
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ۱ بند (ب) ماده...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت...
۱۶/۱۲/۱۳۹۹